Anvendelser

Benarx isolasjonsløsninger er utviklet for en rekke anvendelser innen Olje- og Gassindustrien. Isolasjonsløsningene tilfredstiller strenge krav i henhold til NORSOK standarene. Prefabrikerte løsninger sparer verdifull tid på byggeplass og har de laveste livsløpskostnadene.